Garanti Şartları

Garanti Şartları

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı evimonda.com'un garantisi altındadır.

3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Ürünün,
    • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde olmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması               sonucu maldan yararlanamamalarının süreklilik kazanması,
    • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
    • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentası,
    • Temsilciliğin ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak                            değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez.

8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar ilgili tüketici Sanayi Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetini Koruması Genel Müdürlüğü’ne baş vurabilir.

Evimonda.com